Gran part dels problemes acadèmics a primària i secundària deriven de les dificultats en lectoescriptura. Aquestes dificultats poden suposar un obstacle per el desenvolupament escolar i l’adquisició de la resta d’aprenentatges, no només de la lectura i l’escriptura, situant-se d’aquesta manera com una de les principals causes del fracàs escolar.

L’ortografia és un aprenentatge complex per a molts infants que tenen dificultats per fixar les normes ortogràfiques i/o aplicar-les en el moment d’escriure malgrat les comprenguin en el moment d’aprendre-les. Sovint escriuen en ortografia natural i/o cometent molts errors.

La lectura constant i la visualització recurrent de les paraules facilita fixar la forma ortogràfica de les paraules però això no sempre és així. Alguns infants, fins i tot essent bons lectors, poden tenir dificultats ortogràfiques. Altrament, l’alumnat amb trastorns o dificultats de lectura i escriptura (Dislèxia) acostumen a tenir importants problemes en aquest aspecte. Tots ells poden fer errors en les majúscules, en les lletres mudes, en les consonants que sonen igual i en els accents, entre d’altres.

Què és OrtoWrite?

OrtoWrite és l’aplicació informàtica creada per a professionals de l’educació (pedagogues i mestres), escoles i pares, que permet realitzar un aprenentatge de l’escriptura inicial (a partir dels 5 anys) així com també ajuda a consolidar una escriptura sense errors ortogràfics.

Què treballa?

LECTOESCRIPTURA

Per alumnes que encara es troben immersos en l’aprenentatge de la lectoescriptura.

P5 o 1r de PRIMÀRIA

També es recomana per edats més avançades que encara no han realitzat l’aprenentatge lectoescriptor.

 • PRIMÀRIA
 • SECUNDÀRIA
 • BATXILLERAT


ORTOGRAFIA i GRAMÀTICA

Per alumnes que ja dominen l’escriptura i volen millorar la seva ortografia.

 • PRIMÀRIA
 • SECUNDÀRIA
 • BATXILLERAT
 • ADULTS


NUMERACIÓ

Taules de multiplicar i Escriptura de nombres


 • Està estructurada per nivells, des de P-5 fins a l’edat adulta.
 • Només cal dedicar-hi entre 10 i 15 minuts per sessió, durant 4 dies la setmana.
 • l’alumn@ ha de treballar de manera totalment autònoma, excepte aquells alumnes que comencen el procés de la lectoescriptura que, al principi, necessiten l’ajuda d’un adult.
 • El professional o familiar podrà conèixer, en tot moment, la tipologia d’error que aquest comet i veure el seu progrés.
 • És el professional qui assigna el set d’exercicis d’entrenament a fer.

 

Així doncs, t’animes a entrenar amb l’Ortowrite?

Si t’han quedat dubtes, contacte amb nosaltres i demana informació sense compromís!