Métode Glifing

Gran part dels problemes acadèmics a primària i secundària deriven de les dificultats en lectoescriptura. Aquestes dificultats poden suposar un obstacle per el desenvolupament escolar i l’adquisició de la resta d’aprenentatges, no només de la lectura i l’escriptura, situant-se d’aquesta manera com una de les principals causes del fracàs escolar.

Però, si convertim la lectura en un joc transformarem el procés lector en una cosa divertida i motivadora. Això és el que pretén el mètode Glifing, que entrena el cervell tenint sempre en compte la motivació de l’alumne i cuidant-ne l’autoestima.

CONVERTIM LA LECTURA EN UN JOC!!!!

Els nens i nenes gaudeixen alhora que milloren les seves habilitats de lectura

La lectura és un procés complex que requereix l’activació de mecanismes mentals i cognitius com l’atenció i la memòria però també d’altres processos com els visuals, auditius i lingüístics que s’han de coordinar per aconseguir descodificar i entendre.

Què és el mètode Glifing?

 • Glifing és un mètode d’entrenament sistemàtic de la LECTURA mitjançant un programa informàtic (videojocs) que permet adaptar-se a les necessitats de cada alumn@.
 • Es basa en la PLASTICITAT CEREBRAL, parteix de  la premissa que el cervell es pot entrenar i millorar.
 • S’entrena entre 15 i 20 minuts al dia 4 dies a la setmana amb els pares fent ús d’un ordinador o tauleta.
 • És un entrenament PERSONALITZAT i ADAPTAT per part del PROFESSIONAL a cada cas concret.
 • A partir dels 4 ANYS d’edat i fins l’edat ADULTA.


Millora la velocitat i la comprensió lectora en molt poc temps.


Millora la seguretat, confiança i el rendiment acadèmic.


Millora l’actitud cap a la lectura i cap a les tasques escolars en general.


Millora l’autoestima.

Vols saber més?, descarrega’t el triptic per famílies

Descarregar

Quins son els objectius?

La plasticitat cerebral

Què és la Plasticitat cerebral

Claus de l’èxit:

 • s’Emmarca dins de l’enfocament RTI (“Resposta a la intervenció”) perquè avalua constantment el rendiment de l’alumn@. Aquesta baremació contínua permet orientar el professional sobre quins aspectes està millorant l’alumn@ i quins s’haurien de continuar treballant.
 • S’avalua la velocitat i la precisió lectores de manera ràpida i amena. Així, en pocs minuts, es pot conèixer el perfil lector del nen/a de manera precisa i objectiva. S’analitzen les dades i se sap en tot moment què és exactament allò que el nen/a necessita treballar.
 • Com quan practiquem un esport, la constància i la intensitat són la clau de l’èxit de l’entrenament. Amb l’entrenament, baixa el nombre d’errors i augmenta la velocitat lectora. El resultat és una lectura més fluida i una millor comprensió.
 • S’adapta a cada alumn@ amb un entrenament de caràcter lúdic, en un entorn virtual, graduat i motivador.
 • Està baremat: es va reubicant l’alumn@ a mesura que va entrenant, i això permet anar comparant-lo, tant amb el seu grup de referència (sobretot al principi) com amb sí mateix (al llarg de tot el procés).
 • Assessorament continu

 

Qui pot utilitzar el mètode Glifing?

Amb el mètode Glifing no només poden millorar els nens/es dislèctics, sinó també nens/es amb:

 • Trastorns de l’Aprenentatge
 • Trastorn Específic del Llenguatge o TEL
 • Trastorn de l’Espectre Autista o TEA
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o TDAH
 • Síndrome de Down
 • Paràlisis Cerebral
 • Retard lector de caire maduratiu

Així com també nens que tenen un nivell adequat de lectura però volen llegir amb més soltesa.

Així doncs, t’animes a entrenar la teva habilitat lectora?

Si t’han quedat dubtes, contacte amb nosaltres i demana informació sense compromís!